Příprava projektů a žádostí o dotace z programů EU a z národních programů

Nejsme dotační agentura, tak od nás neuslyšíte, že umíme všechno. A už vůbec ne, že všechno uděláme bez vás.
Co ale umíme, je poslechnout si vaše nápady a plány a zhodnotit, zda a jak je možné na ně čerpat evropské nebo národní dotace. Nejvíce nás zajímá podstata vašeho projektu a jak dobrý nápad převést do podnikatelského záměru. Samozřejmě umíme zajistit a vyřídit administraci žádosti o podporu a realizaci projektu na daný záměr.

Které oblasti programů jsou nám nejbližší?

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 

Zní to krkolomně, avšak může se pod tím skrývat ledacos užitečného. Potřebujete nakoupit nové stroje, technologie a k nim řídící software? Pak možná můžete využít program Technologie. Chcete zrekonstruovat výrobní budovy a provést další obnovu ve zchátralém areálu? Pak bychom se mohli podívat na program Nemovitosti. Hodilo by se vám snížit energetickou náročnost výroby, k tomu vyměnit okna, dveře a zateplit výrobní budovy? Nebo nahradit staré energeticky náročné stroje úspornějšími?
Pak si pospěšme, program Úspory energie právě běží. Máte v hlavě ideu nového produktu nebo výrobního procesu, která by stála za to rozvinout v rámci experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu? Zapátráme v možnostech programu Aplikace.
Zatím nevíte, kam výzkum umístit? Začněme tedy s programem Potenciál. V rámci něho si můžete pořídit (nebo technicky zhodnotit) budovy, stroje, zařízení a obslužný software i pozemky, které budou sloužit k založení centra výzkumu a vývoje.
Nebo už máte vývoj dokončen, novou technologii jste vyvinuli a chtěli byste ji uvést v život a do sériové výroby? Nebo máte zájem o nákup nějaké naprosto jedinečné technologie a výrobního zařízení? Možná nám k tomu pomůže program Inovace.

Operační program životní prostředí (OPŽP)

Zde se zaměřujeme na programy, v rámci kterých je možno řešit:
Zpracování odpadů
Odstraňování starých ekologických zátěží
Průzkumy a analýzy rizik
Rekultivace starých skládek

Technologická agentura ČR (TAČR)

Projekty experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu

Národní programy MPO

Projekty experimentálního vývoje a průmyslového výzkumu


Poradenství v oblasti nakládání s odpady a řešení otázek životního prostředí


Umíme zpracovat odborné posudky, studie a projekty na zpracování odpadů, můžeme také dodat hydrogeologické posudky apod. Pomůžeme i s evidencí odpadů a poradíme s odpadovou legislativou.


Inženýrská činnost při procesu odstraňování starých ekologických zátěží


V této specifické oblasti si nás můžete najmout na jakoukoli inženýrskou činnost, tj. třeba na vypracování prováděcího projektu, sanačních prací, analýzy rizik, studie proveditelnosti. Z technických činností zajistíme technický dozor investora, supervizní činnost, provádění monitoringu a postsanačního monitoringu lokality a další.
Nebo se můžeme o odstranění staré ekologické zátěže postarat se vším všudy na klíč.


zadost-dotace-eu
zivotni-prostredi-dotace
dotace-leliokp
nakladani-s-odpady-dotace