Zkušenosti (Reference)

Společnost LELIO KP s.r.o. byla založena v roce 2015, avšak vedoucí pracovníci společnosti mají letité zkušenosti jako vedoucí nebo členové řešitelských týmu z mnoha přechozích akcí.


Příprava projektů a žádostí o dotace z národních programů a programů z fondů EU

Projekty v gesci MPO – podání projektu, management projektu

Národní programy:

 • 2A-2TP1/020 Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro výrobu energie

 • FI-IM5/215 Vývoj kombinované technologie využití odpadů z hutní a metalurgické výroby ukládaných na nebezpečných skládkách před rokem 1989.

 • FI-TI1/561 Výzkum a vývoj nových lisovaných paliv na bázi odpadního papíru

 • 4.2 PT03/401 Vybudování centra zaměřeného na výzkum a vývoj technologií v oblasti životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů a alternativních paliv

 • 4.2 PT03/745 Rozšíření centra zaměřeného na průmyslový výzkum a vývoj technologií a procesů v oblasti netermických dekontaminačních metod k odstranění infekčnosti odpadu

Programy z fondů EU (OP PI, OP PIK):

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_057/0010972, Spolupráce – Technologické platformy, výzva II, Česká vodíková technologická platforma 2020

 • 3.1 EED02/215, Eko-energie – Dotace – Výzva II, Zlepšení tepelně technických vlastností provozních a administrativních budov včetně využití odpadní tepelné energie z technologických procesů

 • 3.1 EED03/1594, Eko-energie – Výzva III, Výstavba kotle na biomasu s výkonem 2 t páry za hodinu (1300 kW) pro zásobování technologie autoklávování a areálu WASTECH a.s. v Dubenci technologickou párou

 • 4.1 IN04/1887, Inovace – Inovační projekt – Výzva IV, Zavedení nového výrobního procesu založeného na bázi netermických metod pro odstraňování nebezpečných vlastností ostrých a neostrých odpadů ze zdravotnických zařízení s následným využitím surovinového a energetického potenciálu dekontaminovaného materiálu

 • 6.2 M01/704, Marketing – Výzva I, Propagace vývojového centra zaměřeného na výzkum a vývoj technologií v oblasti dekontaminace a recyklace nekovového odpadu

 • 4.2 PT03/401, Potenciál – Výzva II, Vybudování centra zaměřeného na výzkum a vývoj technologií v oblasti životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů a alternativních paliv

 • 4.2 PT03/745, Potenciál – Výzva III, Rozšíření centra zaměřeného na průmyslový výzkum a vývoj technologií a procesů v oblasti netermických dekontaminačních metod k odstranění infekčnosti odpadů

 • 2.2 RV03/2968, Rozvoj – Výzva III, Rozšíření podnikatelských aktivit v oblasti kompletního zpracování dřeva a zavedení výroby lisovaných alternativních paliv z využitelných zbytků pilařské výroby a dekontaminovaného zdravotnického odpadu s vysokým energetickým potenciálem

Programy v gesci MŽP (OPŽP):

 • CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003640, 41. výzva, Termická desorpce – zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady

 • CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002522, 36. výzva, Průzkum a zpracování analýzy rizik území na severozápadním okraji města Velký Šenov


Sanace, proces odstraňování starých ekologických zátěží

Lokalita, identifikace (1996–2014)

Škoda a.s. Plzeň, všechny areály

KOVOŠROT Plzeň a.s., všechny divize

Magneton a.s. Kroměříž, závod 02

Východočeská energetika a.s.

NAREX Bystřice, s.r.o.

Letiště Praha Ruzyně

ČS PHM k.ú. Hořiněves


Studie, posudky, nakládání s odpady

Studie, posudky

„Studie produkce a nakládání s NO v ČR“, 2016

Studie „Právní rámec nakládání s kaly z ČOV a trendy v legislativě a v technologii využívání kalů z ČOV“, 2017

FARMAK, a.s.

TOMA, a.s.

ČSAD STTRANS a.s. Strakonice

Pérovna Hostivař


Nakládání s odpady (1996–2014)

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení

Nakládání s odpady při procesu odstraňování starých ekologických zátěží


Analýzy rizik

"Analýza rizik ohrožení jímacího území, povrchových a podzemních vod vlivem bývalé skládky TKO Kamenický Šenov", 5/2017-4/2018

"Analýza rizik areálu bývalé společnosti SEBA bavlnářské závody n.p., závod 10 - Rokytnice nad Jizerou", 11/2016-11/2017

 


zadost-dotace-eu
zivotni-prostredi-dotace
dotace-leliokp
nakladani-s-odpady-dotace