ODKAZY


Aktuálně otevřené výzvy z programů OP PIK


Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018


Vybrané výzvy


Technologie

Výzva VII- příjem žádostí ukončen


Technologie pro začínající podniky

Výzva VI - příjem žádostí ukončen


Nemovitosti

Výzva III


Úspory energie

Výzva IV


Aplikace

Výzva VI


Potenciál

Výzva V


Inovace

Výzva V

Výzva VI (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)


Aktuálně otevřené výzvy z programů OPŽP


Harmonogram výzev na rok 2018


Zpracování odpadů

Výzva 84

Výzva 85

Výzva 104

Výzva 114


Odstraňování starých ekologických zátěží, Průzkum a analýzy rizik

Výzva 75 - příjem žádostí ukončen

Výzva 86

Výzva 99


Rekultivace starých skládek

Výzva 24.,76.,77 - příjem žádostí ukončen


Aktuálně otevřené výzvy z programů TAČR


program EPSILON

3. veřejná soutěž programu - příjem žádostí ukončen

4. veřejná soutěž - příjem žádostí ukončen


Aktuálně otevřené výzvy z národních programů MPO


program TRIO

4. veřejná soutěž - příjem ukončen


oppik-zadost-dotace
opzp-zadost-dotace
tacr-zadost-dotace
odstraneni-ekologicka-zatez