ODKAZY

Aktuálně otevřené výzvy z programů OP PIK

Harmonogram výzev OP PIK na rok 2017

Vybrané výzvy

Technologie
Výzva IV- příjem žádostí ukončen 28.02.2017

Technologie pro začínající podniky
Výzva V - příjem žádostí ukončen 28.02.2017

Nemovitosti
Výzva II - příjem žádostí ukončen 5.12.2016

Úspory energie

Aplikace

Potenciál

Inovace

Aktuálně otevřené výzvy z programů OPŽP

Harmonogram výzev na rok 2017

Zpracování odpadů
Výzvy 5., 23., 41., 68.- příjem žádostí ukončen
Výzva 69.

Odstraňování starých ekologických zátěží, Průzkum a analýzy rizik
Výzvy 6., 7., 36., 44., 65. - příjem žádostí ukončen

Výzva 86.


Rekultivace starých skládek
Výzva 24.,76.,77 - příjem žádostí ukončen 

Aktuálně otevřené výzvy z programů TAČR

program EPSILON
3. veřejná soutěž programu - příjem žádostí ukončen


program TRIO
příjem žádostí ukončen 14.07.2017


oppik-zadost-dotace
opzp-zadost-dotace
tacr-zadost-dotace
odstraneni-ekologicka-zatez