ODKAZY


Aktuálně otevřené výzvy z programů OP PIK


Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018


Vybrané výzvy


Technologie

Výzva VII- příjem žádostí ukončen


Technologie pro začínající podniky

Výzva VI - příjem žádostí ukončen


Nemovitosti

Výzva III - finanční nástroj - předpokládaný příjem žádostí 10/2018


Úspory energie

Výzva III - příjem žádostí ukončen


Aplikace

Výzva V (Clean Sky) - příjem žádostí ukončen

Výzva VI - předpokládaný příjem žádostí 6/2018


Potenciál

Výzva V - termín příjmu žádostí 2018 bude upřesněn


Inovace

Výzva V - předpokládaný příjem žádostí 6/2018 (ve vazbě na vyjednávání EK)

Výzva VI (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)


Aktuálně otevřené výzvy z programů OPŽP


Harmonogram výzev na rok 2018


Zpracování odpadů

Výzva 84

Výzva 85


Odstraňování starých ekologických zátěží, Průzkum a analýzy rizik

Výzva 75 - příjem žádostí ukončen

Výzva 86


Rekultivace starých skládek

Výzva 24.,76.,77 - příjem žádostí ukončen


Aktuálně otevřené výzvy z programů TAČR


program EPSILON

3. veřejná soutěž programu - příjem žádostí ukončen

4. veřejná soutěž - příjem žádostí ukončen


Aktuálně otevřené výzvy z národních programů MPO


program TRIO

příjem žádostí ukončen 14. 07. 2017


oppik-zadost-dotace
opzp-zadost-dotace
tacr-zadost-dotace
odstraneni-ekologicka-zatez